Intenzivní rozšíření léčebné a kosmetické techniky fototerapie nastalo na přelomu 20. a 21. století, zejména s rozšířením fyzikálně modifikovaných laserových zdrojů. Jde o tzv. měkké laserové paprsky, které mají výrazný biostimulační efekt. Současně došlo k rozvoji tzv. lampové fototerapie, označované jako VIP (z angličtiny visible incoherent polarised light, česky tedy viditelné, ikoherentní polarizované světlo). Do oblasti fototerapie patří i invazivní techniky založené zejména na fototermolýze. Dokonce i techniky využívající souvislost s cirkadiánními rytmy využívané v rámci psychoterapie, nebo dnes populární terapie pro stabilizaci nálady. Takové půspobení se využívá i v rámci oboru léčebná pedagogika.

Fototerapie je moderní medicínský obor patřící mezi fyzikální terapie. S nadsázkou lze říci, že se jedná o nejstarší léčebnou techniku, pokud bychom vzali v potaz biblické „Budiž světlo!“

Jít na stránku facelift.