B02172 –  Estetická medicína a regenerace

Přednášející: Leoš Středa, Karel Hána

Úvod do studia: Termín povinné úvodní přednášky pro mediky s instrukcemi k samostudiu, e-learningu, způsobu odevzdání závěrečných prací a způsobu průběžných odpovědí na otázky z probraného učiva je stanovena v SIS 1. lékařské fakulty UK. Zapsaní studenti jsou o termínu informováni také emailem.

1. Úvod do výuky

2. Chronobiologie

3. Morfologie kůže z kosmetického hlediska

4. Kosmetická masáž

5. Kosmetická masáž dekoltu

6. Podtlaková lymfodrenáž

7. Fototerapie

8. Estetická chirurgie

9. Kosmetická chemie

10. Intenzivní pulzní světlo

11. Elektrogymnastika