Fototerapie patří z hlediska anti-aging metod k nejmodernějším. Jejich přehled srozumitelně shrnuje odborný kurs pro celoživotní vzdělávání lékařů, který organizuje Česká lékařská komora. Kurz Fototerapie v estetické medicíně přednášejí Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. a primář MUDr. Vlastimil Víšek, CSc. a všech jeho 5 částí prezentujeme na našem webu.

ČLK kurz fototerapie (1) úvod

ČLK kurz fototerapie (3) VIP fototerapie a fotonyx

ČLK kurz fototerapie (4) selektivní fototermolýza – lasery a IPL

ČLK kurz fototerapie (5) COlasery v estetické chirurgii

Jít na stránku facelift.